Sơn Phủ Epoxy Gốc Nước Jona Wepo

Sơn Phủ Epoxy Gốc Nước Jona Wepo là dòng sơn thuộc sơn phủ hệ Epoxy, bao gồm 2 thành phần chính đóng rắn bằng polymide.

Danh mục:
Hotline 0902 858 881