Sơn Epoxy 2 thành phần Nippon EA4

Là sơn gốc dầu Epoxy hai thành phần. Độ bóng cao
Khả nặng chịu hóa chất, dầu và chịu mài mòn
Sư dụng cho nhiều loại bề mặt như: thép, bê tông, tường trát vữa, tường gạch, và hầu hết các loại bề mặt trong xây dựng.
Nippon EA4 được đề nghị dùng trong môi trường khô ráo.
Loại chống trượt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu

Mã: Nippon EA4 Danh mục:
Hotline 0902 858 881